Vyšetření klientek z rizikových skupin

Vyšetření klientek z rizikových skupin

pro ženy s vysokým rizikem vzniku nádoru prsní žlázy

Rizikové skupiny klientek:

  • ženy s vysokým genetickým rizikem
  • ženy s histologickým nálezem atypické hyperplazie nebo lobulárního karcinomu in situ
  • ženy, které prodělaly radioterapii na oblast hrudníku do 30. roku věku

Přesnou specifikaci, kdo do rizikové skupiny patří, naleznete na stránkách www.mamo.cz (viz odkaz pro lékaře - indikace k vyšetřením).

Na tento typ vyšetření jsou odesílány ženy, které mají písemně potvrzený výsledek genetického vyšetření se závěrem celoživotního rizika rakoviny prsu větší než 20% dle Clausových tabulek.

Této skupině žen provádíme:

  • mamografii
  • ultrazvukové vyšetření
  • magnetickou rezonanci prsů

vždy na základě žádanky vystavené klinickým lékařem. Tato vyšetření jsou hrazená ze zdravotního pojištění.

Pokud je riziko vzniku rakoviny prsu menší než 20% dle Clausových tabulek - klientka ve věku do 45 let si vyšetření hradí sama. Klientka nad 45 let již spadá do standardního screeningového programu s dvouletým intervalem.