Proč prevenci věnovat pozornost?

Vaše zdraví a krása nejsou samozřejmostí!

Mamografický screening znamená pravidelné preventivní vyšetřování žen bez jakýchkoli příznaků onemocnění s cílem zachytit rozvíjející se zhoubný nádor prsu v co nejčasnějším stadiu. Princip fungování mamografického screeningu vychází z předpokladu, že onemocnění zachycené v časné fázi je snáze léčitelné a vede k vyšší kvalitě a délce života pacientek.

Mamografický screening

Ilustrační obrázek: shutterstock.com

Obecně screening znamená plošné vyšetřování populace za účelem detekce léčitelného nádorového onemocnění v jeho časných stadiích, kdy pacienti ještě nemají potíže a příznaky. Cílem screeningu je snížit morbiditu (nemocnost) i mortalitu (úmrtnost) na sledované onemocnění.

Hlavním přínosem screeningových testů je zlepšení prognózy onemocnění, možnost méně radikální (zpravidla také méně nákladné) a přitom účinnější léčby. V současné době existují rozsáhlé vědecké důkazy pro účinnost těchto screeningových programů:

  • rakoviny děložního čípku
  • rakoviny prsu
  • rakoviny tlustého střeva a konečníku