Magnetická rezonance prsů

Magnetická rezonance prsů

nativně a s aplikací kontrastní látky

Nativní vyšetření prsů magnetickou rezonancí se provádí u žen s implantáty při podezření na jejich rupturu.

Kontrastní MR vyšetření prsů má své vyhrazené indikace:

  • vyšetřujeme ženy v rizikové skupině
  • ženy s již diagnostikovaným karcinomem prsu k určení lokálního rozsahu onemocnění
  • ženy po neadjuvantní chemoterapii
  • ženy s metastatickými uzlinami v podpaží při negativní mamografii

Další indikace jsou již na zvážení odborného lékaře - radiologa.