Tenkojehlová biopsie

 

FNA – tenkojehlová biopsie, aspirace tenkou jehlou

Tenkojehlová biopsie je výkon prováděný k odsátí tekutinových útvarů v prsu (cysta, hematom, serom, absces).
Jde o relativně bezbolestný a rychlý výkon, který má kromě diagnostického přínosu i významný terapeutický efekt.

 

Core-Cut biopsie

CCB – core-cut biopsie

Core-cut biopsie je rychlý výkon, kdy po aplikaci lokálního anestetika odebíráme z podezřelé léze 2 – 3 reprezentativní vzorky vhodné k histologickému ověření léze (počet vzorků je variabilní dle jejich velikosti).

Core-cut biopsii lze provádět pod ultrazvukovou kontrolou, ale i stereotakticky.

Vakuová biopsie

UVAB / SVAB – vakuová biopsie

Vakuová biopsie je odběr vzorků odsátím za pomocí vakua. Vakuovou biopsii lze provádět jak pod ultrasonografickou kontrolou (UVAB) tak stereotakticky (SVAB) k odběru mikrokalcifikací, které mohou být první známkou přítomnosti karcinomových buněk či k odběru malých ložisek. Jde o rychlý, bezbolestný výkon, který se provádí v lokální anestezii a odebírá se jednorázově celkem 7 vzorků (počet vzorků je ale variabilní). Odběr mikrokalcifikací kontrolujeme na snímku vzorků – odběr mikrokalcifikací musí být tedy stoprocentní.

Exstirpace benigních a rizikových lézí pod ultrasonografickou kontrolou

Exstirpace benigních a rizikových lézí pod ultrasonografickou kontrolou

Pokud vám byla diagnostikovaná benigní nebo riziková léze v prsu (fibroadenom, papilom, atypická duktální hyperplazie) a bylo vám doporučeno chirurgické odstranění tohoto útvaru, je možné toto odstranění provést na našem pracovišti ambulantně pod ultrazvukovou kontrolou. Tento výkon plně nahrazuje chirurgickou exstirpaci. Výhodami je lokální anestezie (umrtvení), přičemž není nutná celková narkóza ani hospitalizace pacientky. Během tohoto výkonu se pod ultrazvukovou kontrolou odebere celé ložisko.

Zavádění lokalizačních klipů

Zavádění lokalizačních klipů

V případě, že klientka s diagnostikovaným karcinomem prsu podstoupí neadjuvantní chemoterapii ke zmenšení léze a následně má naplánovaný záchovný výkon prsu, zavádíme do ložiska lokalizační klip. Pokud by vlivem chemoterapie došlo k vymizení léze, budeme díky přítomnosti klipu pro potřeby následné chirurgické léčby vědět, kde původní nádor byl.

Předoperační lokalizace

Předoperační lokalizace

V den operačního výkonu, pokud klientka podstoupí záchovný výkon prsu a léze není hmatná, navštíví klientka před chirurgickým výkonem naše pracoviště. Provedeme předoperační lokalizaci nehmatného drobného nádoru v prsu nebo okrsku mikrokalcifikací tenkým lokalizačním drátkem, který je zaveden do místa léze

Core-cut biopsie uzlin a značení lymfatických uzlin

Core-cut biopsie uzlin a značení lymfatických uzlin

V případě nálezu podezřelé uzliny v podpaží (nebo v jiné povrchové lokalitě) provádíme biopsii pod sonografickou kontrolou, pokud je nutné verifikovat histologické změny v této uzlině. Výkon se provádí v lokální anestezii.  Při biopsii odebíráme 1 až 2 vzorky z kortexu uzliny. Po výkonu v případě potřeby tyto uzliny značíme uhlíkem (4 % suspenzí Carbo adsorbens). Jde zejména o značení uzlin před neadjuvantní onkologickou léčbou.