Akreditované pracoviště mamografického screeningu v České republice

Prováděné výkony

Výkony, které se na našem pracovišti provádí

 

FNA – tenkojehlová biopsie, aspirace tenkou jehlou

FNA – tenkojehlová biopsie, aspirace tenkou jehlou

Tenkojehlová biopsie je výkon prováděný k odsátí tekutinových útvarů v prsu (cysta, hematom, serom, absces). Jde o relativně bezbolestný a rychlý výkon, který má kromě diagnostického přínosu i terapeutický efekt.

 

CCB – core-cut biopsie

CCB – core-cut biopsie

Core-cut biopsie je rychlý výkon, kdy po aplikaci lokálního anestetika odebíráme z podezřelé léze 2 – 3 reprezentativní vzorky vhodné k histologickému ověření léze (počet vzorků je variabilní dle jejich velikosti).

Více informací.

Core-cut biopsii lze provádět pod ultrazvukovou kontrolou, ale i stereotakticky.

 

VAB – vakuová biopsie

VAB – vakuová biopsie

Vakuová biopsie je odběr vzorků odsátím za pomocí vakua. Vakuovou biopsii lze provádět jak pod ultrasonografickou kontrolou tak stereotakticky k odběru mikrokalcifikací (které mohou být první známkou přítomnosti karcinomových buněk) či k odběru malých ložisek. Jde o rychlý, bezbolestný výkon, který se provádí v lokální anestezii a odebírá se jednorázově celkem 7 vzorků (počet vzorků je ale opět variabilní). Odběr mikrokalcifikací kontrolujeme na snímku vzorků – odběr mikrokalcifikací musí být tedy 100%-tní.

 

Zavádění lokalizačních klipů

V případě, že klientka s diagnostikovaným karcinomem prsu podstoupí neadjuvantní chemoterapii ke zmenšení léze a následně má naplánovaný záchovný výkon prsu, zavádíme do ložiska lokalizační klip. Pokud by vlivem chemoterapie došlo k vymizení léze, budeme díky přítomnosti klipu pro potřeby následné chirurgické léčby vědět, kde původní nádor byl.

 

Předoperační lokalizace

V den operačního výkonu, pokud klientka podstoupí záchovný výkon prsu a léze není hmatná, navštíví klientka před chirurgickým výkonem naše pracoviště. Provedeme předoperační lokalizaci nehmatného drobného nádoru v prsu nebo okrsku mikrokalcifikací tenkým lokalizačním drátkem, který je zaveden do místa léze.

DOPORUČIT

Rychlý kontakt

588 444 736 (příjmová kancelář)
588 444 730 (vyšetřovna)

Akreditované pracoviště

Oddělení mamární diagnostiky Radiologické kliniky FNOL je akreditovaným pracovištěm mamografického screeningu v České republice.

Akreditovaná pracoviště v ČR